Hrvatski branitelj, diplomirani pravnik, član Hrvatskog kulturnog vijeća i član Koordinacijskog odbora građanske inicijative "Krug za trg" Tomislav Stockinger sa skupinom intelektualaca pokrenuo je inicijativu za osnivanje nove političke stranke-pokreta, čiji je temeljni cilj zaustavljanje posvemašnje razgradnje nacionalne, duhovne, moralne, kulturne i gospodarske supstance hrvatskoga naroda (tekst Temeljnog programa Stranke hrvatskog okupljanja donosimo u nastavku). Svi oni koji žele podržati ovu inicijativu i postati članovi Inicijativnog odbora buduće stranke, neka pošalju svoje podatke – ime i prezime, zanimanje i podatke za kontakt (mail adresu ili broj telefona) na adresu predsjednika Inicijativnog odbora Stranke Hrvatskog okupljanja Tomislava Stockingera: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel. 099 2265779.

Smatrajući da je došao krajnji čas da se stane na kraj posvemašnjem urušavanju temeljnih nacionalnih postignuća koja su hrvatski narod i svi hrvatski građani koji Hrvatsku osjećaju svojom domovinom, uz velike ljudske i materijalne žrtve, ostvarili pobjedom u Domovinskom ratu, a koja su stjecajem povijesnih okolnosti ujedno i temeljna postignuća ostvarenja nacionalne, državne i duhovne slobode jednog naroda,

Podržavajući predsjedničku kandidaturu prof. Miroslava Tuđmana za predsjednika Republike Hrvatske, ali ujedno imajući u vidu realnu mogućnost da prof. Tuđman ne bude izabran za predsjednika Republike Hrvatske, čime bi se za dulje vremensko razdoblje izgubila mogućnost zaustavljanja gore spomenutog urušavanja temeljnih vrijednosti i interesa hrvatskog naroda, a što bi moglo dovesti do hrvatske nacionalne mirnodopske katastrofe, objavljuje se slijedeći:

 

Temeljni program Stranke hrvatskog okupljanja

1. Temeljne odrednice

hrDvadeset i prvo stoljeće hrvatski je narod dočekao u svojoj samostalnoj državi – nacionalnoj državi hrvatskoga naroda (Republici Hrvatskoj), ali suočen sa posvemašnjom duhovnom, moralnom, kulturnom i gospodarskom degradacijom kao i degradacijom svoje političke i domoljubne samosvijesti te svojega nacionalnog ponosa i dostojanstva - degradacijom one duhovne biti koja jedan narod čini narodom u punini svoje povijesne supstance (za razliku od velike većine slobodnih naroda današnje Europe koji su - neki od njih tek koncem 20. stoljeća, padom "Berlinskog zida" - do kraja oblikovali i danas ljubomorno čuvaju cjelovitu bit svoje nacionalne supstance).

Uzroci posvemašnjoj degradaciji hrvatske nacionalne svijesti na početku dvadeset i prvog stoljeća, a koja degradacija prijeti, ukoliko se u najskorije vrijeme ne zaustavi, urušavanjem samosvijesti hrvatskog naroda u tolikoj mjeri da hrvatski narod, od svih slobodnih naroda današnje Europe postane narod sa najmanje duhovne, moralne, kulturne i domoljubne snage i samosvijesti te gospodarski obezvlašćen narod (što bi bilo ravno duhovnoj i gospodarskoj nacionalnoj katastrofi, "duhovnom, moralnom i gospodarskom Bleiburgu" hrvatskoga naroda), ogledaju se u slijedećim povijesnim i društveno-sociološkim činjenicama:

- hrvatski narod u svojoj vlastitoj državi prožet je neprijateljima svoje duhovne, moralne i domoljubne svijesti kao i njegovanja svojega nacionalnoga i kulturnoga ponosa i dostojanstva kao možda niti jedan slobodan narod današnje Europe (izuzev možda poljskog naroda),

- navedeni unutarnji neprijatelji hrvatske samosvijesti izuzetno su utjecajni, moćni, organizirani i pripremljeni za provedbu medijsko-psihološko-propagandnog "specijalnog rata", koji posljednjih desetak godina provode protiv hrvatskoga naroda.

2. Povijesne okolnosti i razlozi vođenja "specijalnog rata" protiv hrvatskog naroda

Po svojem povijesnom utemeljenju, po geografskim značajkama prostora kojeg je naselio te po svojem političkom, duhovnom i kulturnom razvitku kroz pretežiti dio svoje nacionalne povijesti, hrvatski se narod oblikovao kao kršćanski (katolički) srednjoeuropsko-mediteranski narod.

Upravo su kršćanstvo kao duhovna snaga te snaga nacionalnog povijesnog prostora na kojemu hrvatski narod obitava, a koji se, kao rijetko koji europski prostor, odlikuje bezbrojnim prirodnim bogatstvima i ljepotama te kulturnim dobrima i povoljnom klimom, već u najranijoj povijesti Hrvate učinili vrijednim i ponosnim stanovnicima svoje nove domovine.

Međutim, upravo zbog svojega bogatstva kao i izuzetne strateško-geografske vrijednosti, povijesni je prostor Hrvatskoga naroda od samih početaka naseljavanja Hrvata postao objektom pretenzija susjednih naroda i država (Bizant, Venecija, Madžari i kasnije Ugarska, Otomansko Carstvo te Habsburška Monarhija).

Bez obzira što je nakon gubitka međunarodnog političkog subjektiviteta ulaskom u personalnu, a kasnije i realnu uniju sa Ugarskom, hrvatski narod 1102. godine de iure izgubio svoju samostalnu državu, kroz naredna stoljeća, a upravo zbog svoje unutarnje snage, nikada nije izgubio i svoj posebni politički subjektivitet kao politički narod. U svakoj državnoj zajednici u kojoj se nakon 1102. godine nalazila, Hrvatska je formalno-pravno imala poseban status kao posebno kraljevstvo, sa svojom zakonodavnom, izvršnom i sudbenom vlašću (personificiranima u posebnom hrvatskom saboru, banu kao predstavniku izvršne vlasti i posebnim zemaljskim sudovima).

Na ovome mjestu dolazimo do ključne okolnosti za razumijevanje kasnije povijesne političke nesreće, koja će 1918. godine zadesiti hrvatski narod.

Zametak onoga što će se u kasnijem povijesnom razdoblju pokazati kao geopolitička nacionalna tragedija hrvatskoga naroda, a čije pogubno naslijeđe hrvatski narod osjeća i danas (koje naslijeđe je i glavni uzrok za «Novu hrvatsku šutnju») nalazi se u počecima velikosrpske ekspanzionističke politike na Balkanu, koja datira u sredinu 19. stoljeća.

Osnovni razlog zbog kojega se ekspanzionistička politika Srbije na dulji rok pokazala za hrvatski narod mnogo pogubnija i nesretnija od ekspanzionističke politike prema Hrvatskoj vođene od drugih susjednih naroda i država, leži u činjenici bliskosti hrvatskog i srpskog jezika. Ova činjenica, zlorabljena od strane srpske političke i kulturne elite, poslužila je za propagandno nametanje jezične, kulturne i duhovne politike zajedništva srpskog i hrvatskog naroda (naravno pod srpskom "kapom"), koju je velikosrpska opcija na svim poljima Hrvatima počela nametati u drugoj polovici 19. stoljeća. To je bio i osnovni razlog zbog kojega su kao predvodnici hrvatske politike u prvoj polovici 20. stoljeća, isplivale zavedene, povijesno i nacionalno nedovoljno svjesne osobe, koje će biti odgovorne za najveću političku tragediju hrvatskoga naroda, koja je nastupila 1. prosinca 1918. godine.

Toga, za hrvatski narod možda najtužnijega dana u njegovoj povijesti, Hrvatska je istrgnuta iz svojega prirodnog srednjoeuropskog geopolitičkog konteksta i priključena balkansko-velikosrpskom povijesnom geopolitičkom kontekstu.

Posljedice su na svim područjima za hrvatski narod bile katastrofalne. Započela je svojevrsna «balkanizacija» Hrvatske koja ipak, zbog unutarnje snage i samosvijesti hrvatskog naroda, nije mogla «pobijediti» u onolikoj mjeri u kojoj su to provoditelji velikosrpske politike priželjkivali.

Međutim, u jednoj važnoj komponenti nametnuta politika «hrvatsko-srpskog zajedništva» ipak je uspjela. Mnogi pripadnici hrvatskog naroda, pod utjecajem jugoslavenske velikosrpske propagande postali su pobornici «jugoslavenstva» kao političke opcije za konačno rješenje hrvatskog pitanja.

Bez obzira na raspad prve velikosrpske Jugoslavije, hrvatski narod, zbog nesretnog spleta povijesnih okolnosti na koje je najmanje on sam mogao utjecati (drugi svjetski rat) ovu okolnost ne samo da nije uspio iskoristi za jedino ispravno rješenje hrvatskog nacionalnog pitanja – trajnu uspostave samostalne hrvatske nacionalne države, već je doživio i jednu od najvećih tragedija u svojoj povijesti.

Pobjedom jugoslavenske komunističke opcije, hrvatski narod je najprije doživio tragično fizičko uništenje njegove najvrjednije ljudske supstance – masovnu likvidaciju ogromnog broja svjesnih pripadnika hrvatskog naroda koji nisu prihvaćali nametnuto komunističko-jugoslavensko rješenje hrvatskog pitanja.

Konsolidacijom komunističke jugoslavenske države, na žalost, nastavila se (i to mnogo učinkovitije nego u prvoj Jugoslaviji) nametnuta politika hrvatsko-srpskog zajedništva i jugoslavenizacije hrvatskog naroda. Komunistička propaganda, koja je desetljećima bila jedina priznata «istina», utjecala je na formiranje svijesti kod velikog broja pripadnika hrvatskog naroda koji je istu počeo prihvaćati kao «vječnu» istinu i trajno zadovoljenje političke potrebe Hrvatske i hrvatskoga naroda.

Da je hrvatski narod ipak, usprkos svemu, zadržao dovoljno samosvijesti i političkog nacionalnog duha, pokazalo se u razdoblju od 1990. – 1995. godine koje, ukupno povijesno gledano predstavlja jedno od najsvjetlijih i najherojskijih razdoblja hrvatske povijesti.

U spomenutom razdoblju hrvatski narod je prepoznao političku snagu i mudrost osobe u liku dr. Franje Tuđmana, kao predvodnika hrvatskog nacionalnog preporoda koji je doveo do onog najvažnijeg: trajne uspostave samostalne i demokratske nacionalne države hrvatskog naroda – Republike Hrvatske.

Politička mudrost i zrelost dr. Franje Tuđmana ogledala se, kako u prepoznavanju opasnosti koja je hrvatskom narodu prijetila od ponovno probuđene velikosrpske ekspanzionističke politike, tako i u shvaćanju činjenice da se u tom povijesnom trenutku ostvarenje hrvatskog nacionalnog pitanja može riješiti samo jedinstvom čitavog hrvatskog naroda u domovini i iseljeništvu. Konkretno, to je značilo da bi za hrvatsku politiku bilo pogubno da se, s obzirom da je Hrvatska netom izašla iz jugoslavenske komunističke zajednice, ne samo potpuno odrekne nego i krene u obračun sa vodećim kadrovima komunističkog sustava u tadašnjoj SR Hrvatskoj. Da se u to vrijeme krenulo u provođenje navedene revanšističke politike, ne samo da bi se hrvatski narod teško othrvao nastupajućem velikosrpskom ekspanzionizmu, već i vjerojatnost građanskog rata ne bi bila isključena.

Sve navedeno omogućilo je hrvatskom narodu da, na žalost ne bez velikih žrtava, pobjedom u Domovinskom ratu, koji s pravom možemo smatrati jednom od najsvjetlijih stranica sveukupne hrvatske povijesti, omogući konsolidaciju i međunarodno priznanje svoje samostalne i demokratske nacionalne države.

Međutim, već nakon završetka Domovinskog rata, a pogotovo nakon smrti dr. Franje Tuđmana 1999. godine, u hrvatskom društvenom životu počela se osjećati tendencija upravo suprotna od očekivane nacionalno-domoljubne tendencije razvitka jednog naroda koji je netom ostvario svoju dugo željenu slobodu: tendencija postepenog poništavanja i urušavanja onih vrijednosti na kojima se temelji uspostava, obrana i međunarodno priznanje samostalne hrvatske države. Protiv hrvatskog naroda počeo se voditi medijsko-propagandno-psihološki specijalni rat.

Nositelji specijalnog rata protiv hrvatskog naroda i njegovih temeljnih vrijednosti jesu određene društvene, političke, medijske i kulturne strukture ponikle i odgajane u bivšem jugoslavenskom komunističkom sistemu koje su, kao objekti desetljetne jugokomunističke indoktrinacije, zazirale od svega što je povezano sa mogućnošću raspada bivše SFRJ i uspostavom samostalne hrvatske države. Navedene strukture iskoristile su činjenicu što su, zbog specifične situacije u Republici Hrvatskoj (potreba jedinstva hrvatskog naroda radi obrane od agresije) ostale "netaknute" u burnom razdoblju raspada komunizma i pada Berlinskoga zida u Europi. Ono što je u svemu tome najvažnije i za hrvatski narod najopasnije, jest činjenica da spomenute strukture raspolažu velikom snagom, znanjem i sredstvima za vođenje specijalnog rata, s obzirom da su mnoge od njih u bivšem sistemu bile indoktrinirane i obučene upravo na medijsko-propagandnom polju.

Kada, s obzirom na razvoj povijesnih događaja i pojavu jake povijesne osobe dr. Franje Tuđmana kao predvodnika nacionalnog pokreta za samoodređenje hrvatskog naroda, nisu uspjele spriječiti uspostavu, međunarodno priznanje i obranu samostalne hrvatske države, nakon njegove smrti njihov cilj postalo je nešto drugo: svim političkim (predsjednik RH), pravosudnim (Haaški sud i hrvatski sudovi), medijskim («Latinica») i simboličkim (Trg Maršala Tita) sredstvima hrvatskom narodu učiniti odbojnim sve što je na bilo kojem društvenom polju povezano sa uspostavom, obranom i međunarodnim priznanjem samostalne hrvatske države.

U isto vrijeme, njihov usporedni cilj jest nasuprot normalnom osjećaju ponosa i veličanju ostvarenja slobode i samostalnosti, istim gore navedenim političkim, pravosudnim, medijskim i simboličkim sredstvima veličati ono razdoblje kada hrvatski narod nije bio slobodan narod u svojoj slobodnoj državi, već je bio dio druge države (SFRJ). Na taj način nastoje kod hrvatskog naroda stvoriti osjećaj uzaludnosti i nepotrebnosti ostvarenja nacionalne slobode kako bi mu u budućnosti oslabili otpor nametanju nove političke opcije, u kojoj bi ga se uklopilo u neku novu balkansku zajednicu naroda (naravno, pod vodstvom Srbije), za što se već desetak godina priprema teren.

Na žalost, u razdoblju nakon smrti prvog predsjednika samostalne Hrvatske, sve demokratski izabrane vlade Republike Hrvatske nisu se pokazale dorasle svojoj ulozi i povijesnom zadatku pred kojim su stajale, već su svojom anacionalnom politikom podilazile unutarnjim neprijateljima hrvatskoga naroda. To se posebno ogleda u nekritičkom prihvaćanju svakog zahtjeva, kako međunarodne zajednice (većinom nesklone hrvatskom narodu) tako i domaćih lijevo-liberalnih anacionalnih struktura, koje svojim presudnim utjecajem kojega su ostvarile u medijima, većinski kreiraju hrvatsko javno mišljenje. Sve navedeno posebno se reflektira u sve dominantnijoj medijskoj i pravosudnoj percepciji Domovinskog rata, koji, umjesto najvećeg ponosa hrvatskoga naroda, pogubnom i ponižavajućom medijskom i pravosudnom politikom polako postaje nešto nalik "građanskom ratu za koji su svi podjednako krivi". Važan segment odgovornosti vladajućih struktura u razdoblju nakon 2000. godine, ogleda se i u nekritičkom prihvaćanju povijesno neutemeljene tvrdnje kako je današnja samostalna i demokratska Republika Hrvatska utemeljena tzv. odlukama ZAVNOH-a, odnosno da je tzv. antifašizam iz drugog svjetskog rata temelj današnje hrvatske države.

3. Prijedlog potrebnih radnji nužnih za izlazak iz "Nove hrvatske šutnje"

Kako bi se zaustavila posvemašnja razgradnja nacionalne, duhovne, moralne, kulturne i gospodarske supstance hrvatskoga naroda, za što je doista krajnji čas, neodložno je potrebno učiniti slijedeće:

- okupiti one intelektualne snage hrvatskoga naroda, koje su svjesne povijesnog trenutka u kojemu se hrvatski narod nalazi, a zbog ljubavi prema svom narodu spremne su se odreći dijela svoje komocije i straha, kao i suspregnuti eventualno samoljublje, a sve kako bi predvodile neodložno utemeljenje nove političke opcije hrvatskoga naroda (političke stranke),

- iz domoljubnog dijela intelektualnog korpusa hrvatskoga naroda pronaći takve osobe za predvodnike navedene političke opcije, koje posjeduju dovoljno ljubavi prema hrvatskom narodu, ali i povijesnog znanja, snage, sposobnosti i odlučnosti (ne i ekstremizma i isključivosti), osobe demokratskog usmjerenja, čija biografija ne bi smjela sadržavati članstvo u komunističkoj stranci bivše SFRJ te nije na bilo koji način opterećena i usmjeravana u bivšem političkom sistemu,

- radi ostvarenja navedenih ciljeva potrebno je osnovati inicijativni odbor koji bi ocrtao osnovne kadrovske i programske konture nove političke opcije,

- nakon osnivanja inicijativnog odbora isti bi sazvao veliki inicijativni skup intelektualnih i drugih domoljubnih snaga hrvatskoga naroda, na kojemu bi se službeno iniciralo osnivanje nove političke opcije te usvojila njezina osnovna kadrovska i programska usmjerenja,

- još prije formalnog osnivanja nove političke opcije, a nakon velikog inicijalnog skupa, potrebno je da svatko od potencijalnih članova i simpatizera iste, kao i sve organizacije i udruge koje joj se namjeravaju priključiti ili ju podržati, učine sve što je u njihovoj moći da za ovaj projekt zainteresiraju medije te da na što većem području Republike Hrvatske tribinama, sastancima i zborovima predstave građanima novu političku opciju i razloge neodložne potrebe njezinog osnivanja,

- osnovna misao vodilja prilikom osnivanja nove političke opcije treba biti ona prema kojoj se navedena opcija ne osniva kako bi samo egzistirala na hrvatskoj političkoj sceni već da u doglednoj budućnosti bude presudni faktor u kreiranju hrvatske državne politike.

Smatrajući da bi Stranka hrvatskog okupljanja mogla biti naprijed navedena koheziona snaga i glavni instrument ponovnog uskrsnuća hrvatskog duha, obznanjujemo hrvatskom narodu i svim građanima:

Osnovne odrednice temeljnog programa Stranke hrvatskog okupljanja

1. Opće djelovanje mora biti usmjereno na boljitak cijelog hrvatskog naroda, neovisno o granicama te svih hrvatskih građana. Sveta dužnost mora biti obrana hrvatskih nacionalnih interesa uvijek i svugdje. U odnosu na te interese, ukupna politika mora biti jasna, tvrda i beskompromisna.

2. Čast i dostojanstvo hrvatskih ratnika u Domovinskom ratu, pravednost toga rata, žrtve koje su pale, tada i ranije za ideje slobodne i nezavisne hrvatske države, najveća su svetinja hrvatskog naroda i hrvatska politika može jedino stati u obranu tih ideja, žrtava i postignuća.

3. Socijalna pravda, čiji je jedini bitan činitelj gospodarski procvat i neovisnost Hrvatske o stranim institucijama, imperativ su hrvatske politike i jedini jamac opstojnosti našeg naroda kao cjeline i hrvatske države kao respektabilnog partnera drugim zemljama.

4. Jedinstvena i politički svjesna Hrvatska vojska, koja pamti kako je nastala i kako je stvarala hrvatsku državu, oružani je jamac cjelovitosti i nezavisnosti Domovine i svakom njenom slabljenju ili deformaciji mora se pružiti beskompromisni otpor i spriječiti njeno slabljenje svim mogućim sredstvima.

5. Školstvo, na svim razinama, kao bitan činilac osvješćene mladeži, treba uzdizanjem nacionalnih vrijednosti, hrvatske kulture, povijesti i tradicije te promicanjem opće kršćanske uljudbe, stvoriti protutežu onom svjetonazoru, koji opravdava dominaciju pojedinačnih nad nacionalnim interesima.

6. Javna glasila, a poglavito televiziju, potrebno je barem u dominantnom dijelu staviti u službu općih narodnih i državnih interesa te onemogućiti da se pod krinkom tzv. javne, skriva zapravo sluganska, odnarođujuća, senzacionalistička televizija i tisak, prepuni nasilja, mirenja s drogom, unošenja nama stranih navika, terminologija i ideja. Moralni kodeks stvaratelja javne riječi i javnog mnijenja, neophodno je dignuti na najvišu moguću razinu.

7. Hrvatsko selo, kao jezgra i tradicionalna baza hrvatskog naroda, mora se snažno zaštititi od devastacije te odlučnim i efikasnim mjerama zaštititi od nekontroliranog uvoza i jamčiti mu plasman njegovih proizvoda na domaćem tržištu, a državnim poticajima osigurati konkurentne cijene proizvoda. Ovo je jedan od bitnih načina borbe protiv daljnje nezaposlenosti i mogućnost za angažiranje velikog broja nezaposlenih u proizvodnji zdrave hrane.

8. Područja od posebne državne skrbi te granična staništa hrvatskog naroda u rubnim područjima, stoljećima od strane tuđinskih režima odnarođivana, moraju trajno imati poseban status u cilju naseljavanja hrvatskog življa, čiji opstanak mora biti zajamčen trajnom državnom politikom i potporom.

9. Mladež, kao temelj budućnosti nacije, ne može biti prepuštena sama sebi i pogubnom utjecaju nama stranih ideologija i različitih trendova, koji svi zajedno imaju za cilj odnarođivanje mladeži i pretvaranje iste u amorfnu masu pogodnu za manipuliranje. Širokim programima znanstvenog, uljudbenog, umjetničkog, športskog, kao i svakog drugog specijaliziranog razvoja, moraju se osigurati mogućnosti za trajan, osmišljen i opće koristan angažman mladeži, samosvjesne i ponosne, nacionalno osviještene i otporne na bilo kakve devijacije.

10. Odmah se mora zaustaviti rasprodaja nacionalnih bogatstava strancima, naročito zemlje, banaka, komunikacijskih sistema te strateški bitnih resursa, poglavito u razdoblju osiromašene zemlje, kada se sve prodaje u bescjenje. Zadržavanje strateških resursa u nacionalnom vlasništvu jedini je jamac nacionalne neovisnosti.

11. Tzv. Europske integracije u trenutku koji je nama nepovoljan, nameću pitanje smisla takvih nastojanja u uvjetima nejasne europske politike, koja ni u kojem obliku ne osigurava samostalnost djelovanja malih naroda. Mogući gubitak gospodarskog i monetarnog suvereniteta mogao bi ozbiljno ugroziti nacionalnu ekonomiju od strane globalističkih centara moći koji jedini interes vide u vlastitom profitu i već po prirodi stvari nemaju i ne mogu imati nikakvih afiniteta prema interesima malih naroda. Teško i u krvi stečenu neovisnost ne može se zamijeniti nečim, bez jasnih i čistih računica i bez suglasnosti cijelog naroda pa i tada, jedino na način eventualnog probnog, pokusnog razdoblja, uz mogućnost odustajanja.

12. Samo oni ljudi koji su cijeli svoj život i sve svoje djelovanje usmjerili na ostvarivanje ovakvih ciljeva, koji nikada, ni u kakvim okolnostima nisu pristajali na paktiranje iz osobnih ili parcijalnih interesa, mogu prezentirati stajališta i načela hrvatske politike te povesti narod u sigurnu budućnost.

predsjednik Inicijativnog odbora Stranke hrvatskog okupljanja
Tomislav Stockinger

Sri, 20-10-2021, 16:00:16

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2021 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.